http://www.franekerstadsschoon.nl/

Aanvragen subsidie

Aanvragen voor bijdrage

Doelstelling

Doelstelling

Contact

Contact

Agenda

Agenda

Nijs

Nieuws

Home

Home

Voor informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat

Lia van der Kolk-Hoeben

Turfkade 2

8801 LP Franeker

0517-394682

franekerstadsschoon@ziggo.nl

>

NL Agenda
NL Nieuws

<

Archief

          Voorwaarden voor aanvraag subsidie door het Franeker Stadsschoon:

 

1. Voor de uitvoering van een activiteit in het kader van de hiervoor genoemde

            doelstellingen kan een aanvraag voor een financiële bijdrage aan het bestuur van

     de Stichting worden gedaan.

 

2. Een aanvraag om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage kan alleen worden gedaan door de eigenaar van het desbetreffende object (doelstellingen a. b.en d.) of de direct belanghebbende van een studie of een onderzoek

(doelstellingen f. en g.)

 

3. De aanvraag moet betrekking hebben op een onderwerp in de gemeente Franekeradeel dat een algemeen belang dient en is niet bestemd voor particuliere aanvragen.

 

4. De aanvraag moet zodanig zijn geformuleerd, dat het bestuur zich een duidelijke

voorstelling kan maken van de aard en de omvang van de activiteit; een globale kostenberekening mag daarbij niet ontbreken.

 

5. De aanvraag moet voorafgaand aan de uitvoering van de activiteit zijn ingediend en door het bestuur zijn gehonoreerd.

 

6. Op de beslissing door het bestuur van de stichting omtrent een aanvraag is geen beroep mogelijk.

 

7. Het bestuur van de stichting kan op eigen initiatief in het kader van de

Doelstellingen overgaan tot het uitvoeren van een activiteit of tot het verlenen van een bijdrage.

 

8. Een aanvraag moet bij het secretariaat van de stichting worden ingediend.

 

Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de Stichting tot Behoud van het Franeker Stadsschoon d.d. 6 september 2011