http://www.franekerstadsschoon.nl/

Doelstelling

Home

Nieuws

Agenda

Contact

Aanvragen subsidie

Contact

Agenda

Nijs

Doelstelling

Home

Aanvragen voor bijdrage

>

<

NL Contact
Startpagina

Archief

Constructief overleg met de Vrienden van Franeker

In 2013 vond er een oriënterend gesprek plaats tussen bestuursleden van de Vrienden van Franeker en de Stichting Franeker Stadsschoon. De raakvlakken binnen de doelstellingen en aandachtspunten van beide groepen leverden voldoende aanknopingspunten om het gesprek in de toekomst voort te zetten. Wiebe Lageveen onderhoudt contact met Anne van der Laan.

Woning aan de Tanjabuurt 22 in Achlum.

Tijdens de bestuursvergadering van 11 juli 2012 is besloten een

bijdrage te leveren in de kosten voor het terugbrengen van de acht

luiken en van twee schoorsteenborden.

Behoud laatste fabrieksschoorsteen Franeker

Na oprichting van een stichting en het openbaar maken van een deugdelijk plan stelt het bestuur een bijdrage beschikbaar voor alleen de restauratie op de huidige plaats.

Pand Voorstraat 51, Franeker.

De aanvraag betreft een bijdrage in de kosten van nieuw stenen element in de vorm van een uil op de top van de gevel van het pand op bovengenoemd adres.  Onder de gebruikelijke voorwaarden wordt een bedrag toegezegd.

Woning Zilverstraat 16, Franeker

Aanvraag voor de schoorstenen boven het dak en de dakkapellen van de woning op bovengenoemd adres. Onder de gebruikelijke voorwaarden wordt een bedrag toegezegd.

Verzoek van het bestuur van de Stichting Agrarische Dagen  om sponsoring van het programma van 2014.

Aangezien het inwilligen van het verzoek van het bestuur van de Stichting Agrarische Dagen een bijdrage in de jaarlijkse kosten van het programma betreft en dat niet past in de doelstellingen van onze stichting, is dat verzoek afgewezen.